Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Dokumenty Svazu

Konference SLČR 20.11.2013 v Brně

95. výročí vzniku SLČR

Fotoreportáž ze slavnostní konference.

v aule Univerzity obrany,
v Brně, Kounicova 44.Foto z konference Pytlák

Foto z konference Míla Neuberg

Svaz letců slavil na Univerzitě obrany své 95. výročí
S pozdravem "LETU ZDAR" Olda R.© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz