Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Letci Žatec

Zápis z rozhodující schůze občanského sdružení

Letci – Žatec

ze dne 26. dubna 2012.


Zápis z rozhodující schůze občanského sdružení Letci – Žatec ze dne 26. dubna 2012.
Přítomni : 23 členů sdružení, jeden host – paní Dagmar Žbírková

. Po prezenci všech přítomných a nezbytných organizačních pokynech se slova ujal a schůzi zahájil předseda naší odbočky Svazu letců České republiky pan Václav Vašek a seznámil účastníky s návrhem programu schůze.

Jednatel seznámil plénum s možnostmi, které nám nabízí nové zařazení naší organizace po registraci u Ministerstva vnitra a jejím vztahu s organizací Svazu letců na republikové úrovni a dále o podmínkách, které je proto nezbytné splnit.

Předseda dále hodnotil dosavadní činnost naší organizace od obnovení její činnosti roku 2008 po jejím útlumu v předchozích letech. Činnost směřovala převážně k popularizaci letectví ve městě Žatci a přilehlém regionu.

Uspořádali jsme dvě výstavy s tématikou historie Československého letectví v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Proběhla řada veřejných akcí s prezentacemi a křty knih s leteckou tématikou. Nejenom pro členy naší organizace jsme uspořádali exkurze na Základně taktického letectva v Čáslavi, výcvikovém středisku Československých aerolinií a v prostorech Řízení letového provozu v Jenči. O své činnosti organizace informuje i v regionálním tisku a to jak formou pozvání, tak i poděkování. Vzhledem k našim možnostem předseda zhodnotil závěrem činnost naší organizace jako bohatou.

Hospodář byl schůzí pověřen prostudovat možnosti a povinnosti, které pro naší organizaci vyplývají v souvislosti s registrací a také vliv na vedení účetnictví. Na další schůzi potom podrobně seznámí výbor a poté plénum organizace s potřebnými změnami.

Následně se členové vyjádřili ke všem těmto bodům. Ve vyhlášeném hlasování podpořili jednomyslně záměr organizace provést registraci u MV pod názvem Letci – Žatec.

Dalším bodem programu bylo schválení orgánů naší organizace v současné fungující sestavě, tedy :


předseda –Václav Vašek,
místopředseda – Jaromír Palečný,
jednatel – Jaromír Rychtařík,
hospodář – Jiří Mach,
předseda revizní komise – Jiří Slováček.


Schůze také pověřila předsedu dalším jednáním se Svazem letců ČR a MV ohledně procesu registrace naší organizace.

Posledním bodem programu byla volná diskuze především na téma nově plánovaných exkurzí na léto tohoto roku. V příspěvcích se často vyskytovaly i odkazy do minulosti, vzpomínky a také pozitivní hodnocení dosavadní práce, jak co do obsahu, tak i pokud jde o zabezpečení.

Jednání probíhalo od 18.00, ukončeno bylo ve 21.00.
Zápis provedl

Jaromír Rychtařík
jednatel

Přehled odboček SLČR za rok 2015

Počty členů v odbočkách SL ČR

© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz