Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Valná hromada 24. odb. Žatec

Valná hromada 24. odbočky Žatec 25.10.2010

.... a také před a po .....


 

 

 

Valná hromada 24.odbočky SL ČR Žatec 25.10.2010

…...a také před a po …..

 

 

Dnem 1. srpna 2010 odjel dlouhodobě,pracovně mimo území ČR jednatel a

hospodář odbočky Josef Hlava.Jeho funkce,v poločase příprav na uskutečnění

výstavy“...říkali mu Korea...“,převzal revizor odbočky Jaromír Rychtařík.Vernisáž

proběhla za účasti delegace předsednictva SL ČR,starosty města Žatce a velkého

zájmu občanů dne 14.10.2010 v Regionálním muzeu K.A.Polánka.

Následující týden 25.října 2010 jsme svolali do salonku restaurace Kapitán

Valnou hromadu naší odbočky s cílem zvolit nový výbor,případně potvrdit jeho

sestavu v zájmu oživení práce odbočky. Z celkového počtu 25členů SL(zemřel

pan Jaroslav Hochman) bylo přítomno 15 členů a 4 členové Klubu při SL.Všichni

nepřítomní byli řádně omluveni.Jednání zahájil předseda Václav Vašek zprávou o

plnění bodů usnesení předchozí Valné hromady a Zprávou o činnosti, nebylo toho

za námi málo:výstava o historii Čsl.vojenského letectva v Regionálním muzeu,

hodnotná návštěva výcvikového střediska na letišti Ruzyně,návštěva na Základně

v Čáslavi,výstavba pomníku všem příslušníkům 11.slp na letišti Macerka.

.Dále byla navržena a schválena volební komise:předseda Jiří Slováček a dále

Josef Dlouhý,Karel Orság,Jiří Mach.Předseda vysvětlil postup následující volby.

V tajné volbě si potom členové odbočky zvolili tyto členy za

 

předsedu odbočky plk.v.v.ing.Václav Vašek

místopředsedu pplk.v.v.Jeromír Palečný

jednatele mjr.v.v.ing.Jaromír Rychtařík.

hospodář mjr.v.v. Ing.Jiří Mach.

předsedu revizní komise pan Jiří Slováček

Závěrem z jednání vzešly tyto úkoly – dále rozšířit a stabilizovat členskou základnu

zajistit drobné akce odbočky a hlavně se soustředit na přípravu a zajištění průběhu

oslavy 60.výročí založení 11.slp.

V následujícím týdnu,29.11.2010 proběhla v rámci výstavy a uprostřed výstavy

prezentace Silver Tiger Trophy (ocenění pro nejlepší letku v rámci všech“Tygřích

letek NATO) včetně besedy s příslušníkem 211.taktické stíhací letky z AB Čáslav

za nečekaného zájmu veřejnosti.Výstava byla nakonec na žádost vedení muzea

prodloužena do konce měsíce února 2011.

V květnu 2011 naše odbočka uspořádala nejen pro členy tentokrát dvoudenní

hodnotnou návštěvu na Základně TL v Čáslavi.

Postupně vrcholily přípravy na oslavu založení 11.slp, pro kterou jsme vybrali

datum 17.září 2011 (pro letce ne neznámé datum) a místo konání na letišti Macerka.

Nádherná akce, která proběhla za hezkého počasí, za účasti delegace

přesednictva SL,žijících ,bývalých velitelů pluku,zakládajícího příslušníka

pana Jana Križeka a ostatních dnes už i v zahraničí žijících a velkého zájmu

veřejnosti.

 

 

 

 

 

Zahájení označila průletem dvojice Gripenů z čáslavské základny,akci dále

ozdobila skupinová slétanost trojice letounů L 200 Morava z letiště v Letňanech a

akrobacie L 29 v podání Aloise Hackela .V rámci akce proběhl křest nových knih

S.Vystavěla „Říkali u Korea podruhé“ a V.Vaška „Oprášené etudy vonící luftem“.

Byly také předány čestné medaile SL ČR Za zásluhy,při příležitosti životního

jubilea balonovému esu pplk.v.v.Jaroslavu Novákovi a předsedovi odbočky

plk.v.v.ing.Václavu Vaškovi za přínos při propagaci českého vojenského letectva.

Při této příležitosti bylo možné si na místě knihy nejen koupit,ale nechat si je

podepsat oběmy autory.Naše odbočka pro tuto příležitost zajistila výrobu řady

upomínkových předmětů,některé z nich je ještě možné po domluvě s jednatelem

poslat.(v obrazové příloze)Z této akce mámetaké 30-minutový videozáznam na

DVD nosiči.K některým z popisovaných akcí 24.odbočky SL se vracíme v

obrazové příloze.

Tak jsme se v popisu událostí dostali vlastně až do současnosti,my ovšem

nespíme a o další naší činnosti se budete mít možnost dočíst na připravovaných

webových stránkách na odbočky.

 

Letu zdar.

Zapsal jednatel odbočky
Jaromír Rychtařík© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz