Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Dokumenty Svazu

Program Leteckého klubu DUO
Podmínky a termíny využítí leteckého Klubu DUO


Pravidla využívání Leteckého klubu DUO


Všechny složky SLČR a skupiny letců si mohou zajistit bezplatné využití leteckého klubu DUO. Zajištění termínu je nutné provést alespoň jeden měsíc předem nebo po osobní dohodě,
podle využití Klubu. Jiné skupiny mohou využít Letecký klub DUO pouze po dohodě se
sekretariátem SLČR a za asistence kurátora p. Pellanta. Musí být určena osoba odpovědná za předání Klubu po skončení akce. Termíny objednané Svazem letců mají přednost.

Informace a objednávky se provádějí přes sekretariát SLČR.

Kontaktní adresa:        pan Bína Miroslav        csletci@seznam.cz , tel: 602 386 617
                                   plk. Oldřich Pelčák        opelcak@volny.cz , tel: 602 834 152


Kurátor:                        Ladislav Pellant tel: 604 873 695
Dne 29.12.2015
Obsazené termíny v Klubu DUO

8.11.2016 14,00 14,00 PSL
13.12.2016 14,00 14,00 PSL
20.4.2017 11,00 16,00 Stíhači Neliba

© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz