Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Dokumenty Svazu

Členská základna DNES 16. 3. 2017Q_SjezdPrehled

Svaz letců České republiky

Členská základna ke dni
16. března 2017

Odb.
Název odbočky
Všichni
SLČR
KSLČR
1
SLČR, odb. č.1 letiště Ruzyně 103
101
2
2
SLČR, 2. odbočka Ing. Kašpara, 102
52
50

Pardubice
3
Odb. č. 3 plk. Františka Truhláře 25
15
10

Liberec, SLČR
4
SLČR č. 4 gen. Antonína Lišky, Plzeň 60
50
10
5
SLČR č.5 Bechyně IČO 22606084 33
29
4
6
SLČR odb. č 6, genmjr. Otmara 109
65
44

Kučery, DFC Brno
9
9. odb SLČR plk. Aloise Dvořáka,o.s. 6
5
1

Plumlov
10
SLČR, odb. 10 - Mariánské Lázně 10
5
5
11
Odb. č. 11 SLČR, Hradec Králové 102
68
34
18
Odb. č. 18 SLČR, Odb. 33
24
9

plk.JUDr.Ing.Vl. Vaňka, Příbor
20
SLČR odb. č. 20, gen. Františka 38
22
16

Peřiny, Olomouc
21
Odbočka gen. Zdeňka Škarvady, 62
45
17

Prostějov IČO16367723
22
Odb. SLČR č.22 - generála Janouška, 87
56
31

Přerov
24
Letci - Žatec , odb. SLČRLetci-Žatec 45
25
20

o.s. IČO22611495
26
Odb. SLČR č. 26 plk. V. Jíchy, DFC, 79
58
21

AFC, Praha
30
Odbočka 30 gen. Karla Mrázka 33
15
18

DFC,DSO SLČR
31
SL Svob. Československa Londýn 9
9
0
33
SLČR, odbočka v Č. Budějovicích 41
41
0
69
Ostatní 4
3
1

Celkový počet členů SL ČR 688

Celkový počet členů Klubu SL 291

Počet všech členů SL ČR 981

Celkový počet žen ve SL ČR 51

Celkový počet RAF 10

Strana 1 z 1

© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz