Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Zemřel plk. William Kauders, MC
Zemřel plk. William Kauders, MC


V polovině července jsme z Long Islandu od paní Inge K. Kaudersové obdrželi smutnou zprávu, že 3. července 2010 ve věku 100 let, zemřel náš starší kamarád a přítel, člen Svazu letců, plk. William G. Kauders, MC.

William Kauders se narodil 22. 3. 1910 v Praze. Otec pocházel z Čisté u Rakovníka, matka z Roudnice. Vážil si svého původu, i když vnímal značná hospodářská a společenská omezení provázející ty, kteří vyrůstali v křesťanském prostředí. Doma mluvili česky, němčinu však ovládali stejně dobře. Židovský původ se stal osudným celé jeho rodině včetně sestry. Rodiče zahynuli v plynové komoře v říjnu 1942. Zpráva o jejich smrti jej zastihla na frontě.

Byl absolventem reálného gymnázia, právnickou fakultu však nedokončil, protože začala válka. Poprvé utíkal z republiky měsíc po její okupaci a přes náročné okolnosti, provázející jeho cestu ke službě v českých zahraničních jednotkách, hodnotil svůj druhý poválečný odchod z republiky v roce 1946 jako mnohem těžší. Bojoval v Palestině, Sýrii, Egyptě a v obklíčeném Tobruku v Libyi. Posledním bojovým zařazením Williama Kauderse se stala služba navigátora u české squadrony 311. RAF na B 24 Liberator především v boji proti německým ponorkám.

Po návratu do Prahy v květnu 1945 vyhledal byt, v němž se narodil, ale nesetkal se s přátelským přijetím. Z republiky odešel, hrozilo mu totiž vězení, protože jeho snoubenkou byla sudetská Němka. Po roce se pro ni vrátil a po sňatku v Mnichově spolu odešli do USA. Po její smrti v roce 1978 odvezl popel své ženy do Korutan v Rakousku na místo, kde jsou pohřbeni její rodiče. Po čase se podruhé oženil. Po “sametové revoluci“ a změně poměrů, postojů a vztahu nového politického establishmentu České republiky k zahraničním letcům se William Kauders významně podílel na obnově historické paměti národa, především pokud jde o čs. zahraniční letce. Stal se členem Svazu letců ČR.

Plk. William Kauders, MC. byl jedním z občanů ČR, skromným hrdinou, mužem mravních zásad a prožívaného ryzího lidství, připraveným sloužit vlasti a obětovat pro životy jiných i život tak, jako jsou připraveni všichni slušní lidé.
Plk. William Kauders, MC. byl velký muž. Čest jeho památce!

Boleslav Povolný
9. odb. SL ČR Plumlov


Další informace o tomto pozoruhodném muži a jeho osudu je možno nalézt i v interview na http://www.zvon.info/200706.htm, z něhož částečně čerpali i autoři tohoto nekrologu.© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz