Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Západní a Východní letecký odboj ve II.SV           

Západní a Východní letecký odboj ve II.SV

 

… mladí lidé, kteří odešli v roce 1939 do zahraničí bojovat za znovunabytí svobody, pro svou vlast, aktivně bojovali až do konce války, byli nepřijatelní pro nastupující vládnoucí garnituru po únoru 1948. Nesouhlasili totiž s nástupem diktatury proletariátu, vedoucí úlohou KSČ, totální podřízeností našeho státu zájmům SSSR a s likvidací rodící se demokracie. Jejich úloha ve 2. Světové válce byla zkreslována a zamlčována, byli perzekuováni, vyhazování z armády a vězněni. Byla to podivná "odměna" za jejich šestileté válečné úsilí.

 

         "Ptám se dále - jak je možné , že příslušníci 1. Smíšené letecké divize, zformované v SSSR, tvořené z 80% vojáky slovenské národnosti, byli přijatelnější pro poúnorovou vládní garnituru a samotný SSSR? Vždyť jich drtivá většina sloužila, do konce srpna 1944, v armádě Slovenského fašistického státu.  Někteří proti spojencům i aktivně bojovali - potom přeletěli do Lvova, tam vyměnili kabáty a symboly na uniformách, / ne tam, kde autor v knize uvádí/, byli přeškoleni na sovětské letouny a 14. dubna 1945 vstoupili do bojů o Moravskou bránu. Bojová činnost, pro ně, skončila za 3 týdny a přesto se příslušníci této smíšené divize stali základem pro budování čs. letectva."

 

 

Z recenze knihy " Vzhůru do oblak ". Autor recenze plk. Josef Kloboučník

 

 


© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz