Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Odbočky SLČR

Odbočka 1 Praha RuzyněOdbočka 1 Praha Ruzyně

předseda odbočky
Ing. Jan Kořisko

Logo SL
Kořísko

Kontakt: Bělohorská 189, 169 00 PRAHA 6
Mobil: 605701792
e-mail:
www:


Z činnosti odbočky SLČR č.1. Letiště-Ruzyně

Začátkem února se konala výroční schůze naší odbočky 1 Praha Ruzyně. Účast byla hojná, atmosféra přátelská,
nezbytné formality jsme projednali pružně, výbor bude pokračovat ve své práci i nadále ve stejném složení.
Jirka Šavlík úspěšně vybíral členské příspěvky, ovšem členům, kteří nezaplatili za r. 2013 a 2014
jsme nuceni členství zrušit…

Naše pozvání přijali hosté z Celostátního výboru SLČR. Předseda genmjr. Jiří Kubala, nám ve stručnosti nastínil
plán akcí, které se v tomto roce uskuteční, vesměs jde o letecké dny nebo vzpomínkové akce k ukončení
2. svět. války a také nás čeká řádný celostátní sjezd SL, který by se měl konat v září. Zajímavě promluvil také
místopředseda SL plk. Oldřich Pelčák, ten se zaměřil jak na aktivity v rámci všech odboček, také nás
informoval o dění v pražské odbočce, kde je předsedou

Jsme jediná civilní odbočka v republice, kde třetinu členstva tvoří ženy a v posledních měsících se tento počet
nadále zvyšuje. Dveře jsou otevřené dokořán všem, kdo by chtěl rozšířit naše řady… svým způsobem jsme
vyměnili letecký diplom za průkaz SLČR, protože létání je náš osud.

Naše setkání jsou pravidelná, a to vždy 1. úterý v měsíci v restauraci ZORTO, Nekázanka 6, Praha 1
odpoledne po 14:00 hod. ale i příležitostná, buď na akcích pořádaných při výročí uvedení letadel ČSA do provozu,
nebo jednou ročně na doletné, kterou organizuje Klub důchodců ČSA ve spolupráci s námi.

Velký zájem je o prohlížení fotografií na webu. Na „rajče“ umisťujeme naše papírové vzpomínky z let,
kdy letadla ČSA přistávala na letištích čtyř kontinentů… kdy jsme objektivy fotoaparátů cílili na zachycení
exotických krajin, aby naše rodiny mohly vidět to, co většině lidí v republice nebylo umožněno. Dnes je nám líto,
že jsme se víc nezaměřili na zachycení naší práce na palubách letadel a tváří těch, kteří byli pýchou civilního letectví.

Naše členka Jindřiška Churainová (82) odešla v osamění, proto jsme se rozhodli uctít její památku setkáním
v restauraci, následně zádušní mší a hlavně ve vzpomínkách na léta, kdy neúnavně provokovala členy
své posádky na pobytech k výletům a kulturním akcím.

Nečekaně nás opustil také Zdeněk Sedláček (85), na rozloučení s ním se nás sešlo 75, naše členka pronesla
smuteční proslov a také jsme položili kytici.

Udržujeme pravidelný kontakt i s těmi, co kvůli rozdělení státu zůstali za řekou Moravou,
v našich vztazích se nic nezměnilo, naopak velmi nás těší, když mezi nás zavítají.

Za výbor: Elvíra Mandlíková

Seznam členů odbočky 1 Praha Ruzyně 7.6.2017

Pan ALTNER František 2120
Pan BENEŠ Miroslav 503
Paní BLAHETOVÁ Marianna 2038
Pan BRATRYCH Miroslav 768
Pan BUŠEK Ladislav 605
Pan CIBULKA Rudolf 2047
Pan ČERVÍČEK František 504
Paní DIBLÍKOVÁ Anna 2138
Pan EPSTEIN Stanislav 1128
Pan FANTYŠOVÁ Marie 1994
Pan FIALA Boris 1995
Ing. FIALA Stanislav 854
Ing. FÍLA Jan 1944
Paní FORMÁNKOVÁ Jitka 2108
Paní FOŠENBAUEROVÁ Otýlie 2011
Pan FRYC Jiří 334
Pan GOLÁŇ Václav 2050
Pan GOTTFRIEDOVÁ Johana 2005
Pan GRŐSCHLOVÁ Alena 1967
Pan HARUS Rudolf 1137
Pan HAVRAN František 1078
Paní HEGEROVá Hana 2152
Pan CHALUPNÍČEK Václav 1913
Pan JANOUŠEK František 1869
Pan JELÍNKOVÁ Eva 2009
Paní JURČÍKOVÁ Dagmar 2121
Pan KAISER Josef 609
Ing. KALOUS Vladimír 2052
Pan KAŇÁK Jiří 2114
Ing. KARMAZÍN Pavel 2062
Paní KOHÁKOVÁ Věra 1993
Ing. KOLÁŘ Michal 2022
Ing. KOLÍN Otakar 1989
Pan KOLÍNOVÁ Jitka 1988
Ing. KOLOUŠEK Jiří 2110
Pan KONEČNÝ Ivan 505
Paní KŐNIGOVÁ Eva 1943
Ing. KOŘISKO Jan 337
Paní KOTYŠANOVÁ Marcela 2003
Pan KOZEL Stanislav 1942
Paní KUBĺČKOVÁ 2141
Paní KUČEROVÁ Petra 2013
Ing. KVAPIL Miloš 440
Pan LAVIČKOVÁ Galina - Zita 2039
Pan LEHANKA Josef 857
Pan LIGMAJER Vladimír 2082
Paní LORENCOVÁ Ivana 1991
Ing. LORENZ Václav 1775
Paní MAJEROVÁ Jiřina 624
Pan MALÁT Zdeněk 1138
Pan MALINA Jindřich 463
Paní MALINOVSKÁ Alena 2109
Paní MANDLÍKOVÁ Elvíra 464
Paní MANDOVá Jaroslava 2148
Pan MAREČEK Stanislav 2023
Pan MARŠÁKOVÁ Jarmila 1979
Ing. MARTÍNEK Lubomír 1509
Paní MATYÁŠOVÁ Ivanka 2041
Pan MELÍŠEK Zdeněk 465
plk. MIHULE Josef 22
kpt. MICHEL Karel 2004
Paní MINAŘÍKOVÁ Iva 2010
Pan MYŠKA Karel 943
Pan NEVORAL Rudolf 773
Paní NOVÁKOVÁ Daniela 2048
Ing. OŠŤÁDAL Miroslav 2033
Paní OŠŤÁDALOVÁ Eva 2034
Paní PAVLOVÁ Karla 2130
Pan POHOŘELÝ Jaroslav 2099
Pan POLÍVKA Kamil 1385
Pan POSPÍCHAL Pavel 2040
Pan PTÁČEK Emil 1026
Paní RACKOVÁ Mária 2027
Pan RAJDL Jaroslav 999
Pan ŘÍHA Milan 1845
Pan SÁRA Radomír 858
Pan SCHUSTER Václav 638
Ing. SKÁLA Kamil 1945
Ing. SLOVÁČEK Jaroslav 2129
Pan SOBOTA Josef 1079
Paní SOUČKOVÁ Eva 1987
Ing. STARÝ Jan
Pan STRNAD Ladislav 549
Paní SULDOVSKÁ Miriam 2112
Paní SVOBODOVÁ Jaroslava 2092
Paní SVOBODOVÁ Anna 1974
Paní SVOBODOVÁ Ludmila 2111
Pan ŠAVLÍK Jiří 466
Paní ŠÍMOVÁ Zuzana 1990
Paní ŠPAČKOVÁ Eva 2087
Pan ŠTĚTKA Libor 1659
Paní TAMCHINOVÁ Eliška 1193
Ing. TOMA Miroslav 2066
Paní TOPIČOVÁ Miroslava 2014
Paní TROJANOVÁ Marta 573
Paní UHLÍŘOVÁ Martina 2083
Paní VÁLOVÁ Renata 2113
Paní VÁPENÍKOVÁ Jiřina 2084
Paní VEJVODOVÁ Běla 2006
Pan VESELÝ Ferdinand 1804
Pan ZÁRUBOVÁ Eva 2008
Pan ZELENDA Vladimír 1025
Pan ŽEMLA Ladislav 1094
Celkem:103

Přehled odboček SLČR za rok 2015

Počty členů v odbočkách SL ČR

© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz