Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Události

Svaz letců Svobodného československa LondýnSvaz letců Svobodného československa - Londýn


Nový výbor

Předseda,    příslušník 311 perutě pan Anthony Polak
Jednatel,     příslušník 311 perutě pplk. Jiří Muller
Pokladník,    syn Arnošta Polaka, palubní telegrafista/ střelec u 311. perutě pan Anthony Polak
Člen vbýboru,    vdova po Gen Marceli Ludikarovi 311. paní H. Ludikarová


Gen. mjr. Ivan Schwarz zůstává členem výboru jako poradce a byl jmenován čestným předsedou FCAFA.
INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK ČERVENEC 2009
SVAZU LETCŮ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Opustili nás od doby posledního oběžníku: Major Jiřina Tonderová
Plk. Jan Svoboda/John Scott

Čest jejich památce

Tato moje zpráva je poslední, která bude mnou vyslána. Příští „oběžníky‘“ budou vyslány novým předsedou našeho Svazu, panem Mike Lenhoffem. Jelikož on a ostatní členové nového výboru neovládají češtinu , tak v budoucnu budou vyslány pouze v angličtině. Pro mně tato událost je částečně smutná a částečně ulehčující. Smutná, že během posledních šesti let mé činnosti jako jednatele našeho Svazu z nich posledních 5 let jako vedoucí, jsem měl tu čest navázat spojení s lidmi z nichž mnozí z nich se pak staly osobními, dobrými přáteli. Děkuji jim a také ostatním členům výboru kteří mně byli nejenom morá1ní, ale také věcnou podporou. Chtěl bych se děkovně vyjáďřit tragicky zahynulému Velvyslanci České republiky panu Janu Winklerovi a vojenským přidělencům českých a slovenských londýnských velvyslanectví a neméně Svazu letců České republiky a obzvláště a se smutkem mému dobrému příteli zesnulému předsedovi Stanislavu Filipovi, za jejich podporu a zájem o nás veterány. Ulehčuiící, jelikož mně nabude mnoho času se věnovat vlastním záležitostem včetně se postarat o svou manželku Bettinu, která současně má zdravotní problémy. Jinak zbyde také čas k práci na zahradě a nějakou tu chvilku na golfu. Nyní k záležitostem Svazu. 4 července se konala v místnostech Českého velvyslanectví schůze výboru, kde dle usneseni Valné hromady z 15. března 2009, podal existující výbor mimo generála Ivana Schwarze a plk. Arnošta Poláka svoji resignaci a předali vedeni Svazu letců svobodného Československa novému výboru. Ivan Schwarz a Arnošt Polák zůstávají ve výboru jako poradci.. Nový výbor se skládá ze: Předseda: Mike Lenhoff I Jednatel: Tom Doležal Pokladník: Anthony Polak Zaležitostí Hřbitov Brookwood: Frank Muzika Archivář: Steve Elderfleld.

Záměr této změny je zajištění údržby a pokračování památky Československých legionářů letců z druhé světové války a jejich tradic. S jednou výjimkou jsou uvedení členové výboru potomci letců z 2. světové války. Aby se tyto změny mohli uskutečnit, byly sepsány nové stanovy, které umožňují členství Svazu a výboru také lidem, kteří nebyli legionáři a nejsou české a slovenské národnosti. Je třeba se také zmínit, že vedení výboru Československé obce legionářské přešlo v souladu s usnesením Valné hromady 15.3.2009 do rukou anglických příznivců, kteří se zavazují uchovat legionářskou tradici a obzvláště se postarat o řádnou údržbu památníku v Cholmondeley Padal. Tuto změnu také umožnilo sepsání nových stanov. 4.května se konalo odhaleni pamětní desky letcům, kteří sloužili v různých perutích v RAF lbsley včetně osmi Československých pilotů. Událost se konala pod záštitou RAF Ibsley Historical Group. Odhalení se účastnili místni hodnostáři, MF důstojníci a za Svaz letců svobodného Československa plk. Arnošt Polák. Po krátkém náboženském obřadu vedeném RAF farářem, odhalil desky americký pilot, za války sloužil v MF Ibsley. Současně přeletěl Spitfire.

Bylo vše důstojné a uspokojující, že oběť československých pilotů stíhačů není zapomenuta. 15. července se konala kremace plk. {Ronzi)Svobody/John Scott v Brigttonském krematoriu. Zpopelnění a s tím souvislé obřady organizoval Janův přítel, Rosebeny, a účastnilo se mnoho místních občanů, český vojenský přidělenec plk.R. Vagner s manželkou a za Svaz plk. Arnošt Polák. Z české republiky přijeli synovec Petr Svoboda se sestrou a jejich strýcem a přátelé Milan, Jakub a Luboš. Jan byl velice oblíben mezi místnimi občany a obzvláště měl velice úzké spojení s jeho kolegy v místní lóži Svobodných Zednářů. Urnu s jeho popelem si odveze synovec Petr do Brna, kde bude uložena ve společném hrobě se svou zesnulou manželkou. 25. července se bude konat slavnostní setkáni v Aston Abbots, bývalé válečné sídlo prezidenta Dr .E. Beneše pod záštitou Britsko Československého spolku. Příští setkání v Brookwoodu bude v neděli 25. října ve 13.00 hodin. Předseda Míke Lenhoff předkládá svoje úvodní prohlášení Na závěr děkuji všem členům SL svobodného Československa za jejich účast a finanční podporu a doufám, že v tom budou pokračovat i v budoucnosti.

ARNOŠT POLAK.© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz