Právní poradna SLČR

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Právní pomoc, Vydáno dne: 10. 12. 2014
Novým právníkem pro potřeby SLČR se stal

JUDr. Josef Pešek


Na základě realizace zákonných opatření vyplývajících z Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)
a pro zlepšení právního podvědomí členů SLČR, PSL na svém zasedání pověřilo JUDr. Josefa Peška,
(člen odbočky SL Hradec Králové), na požádání orgánů SLČR, zastupováním SLČR v obecně právních záležitostech.

Vaše právní dotazy můžete zasílat na drpe@volny.cz nebo na opelcak@volny.czMiroslav Kovál, člen PSL, zastupuje SLČR ve styku

s Vojenským úřadem sociálního zabezpečení a VZP

PSL pověřil svého člena Miroslava Kovála, aby ve prospěch členů SLČR rozvíjel užší kontakty
s Vojenským úřadem sociálního zabezpečení a Vojenskou zdravotní pojišťovnou tak, aby PSL mohlo být
účinným prostředníkem při řešení potřeb členské základny směrem k těmto institucím.

Vaše dotazy můžete zasílat na miroslavkoval@seznam.cz nebo na opelcak@volny.cz1. místopředseda SLČR Oldřich Pelčák zastupuje SLČR

ve styku s Odborem pro válečné veterány MO

PSL pověřil svého člena Oldřicha Pelčáka, aby ve prospěch členů SLČR rozvíjel užší kontakty
s Odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany tak, aby PSL mohlo být účinným prostředníkem
při řešení potřeb členské základny směrem k této instituci

Vaše dotazy můžete zasílat na opelcak@volny.cz