Konference SLČR 20.11.2013 v Brně

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Dokumenty Svazu, Vydáno dne: 19. 11. 2013

95. výročí vzniku SLČR

Fotoreportáž ze slavnostní konference.

v aule Univerzity obrany,
v Brně, Kounicova 44.Foto z konference Pytlák

Foto z konference Míla Neuberg

Svaz letců slavil na Univerzitě obrany své 95. výročí
S pozdravem "LETU ZDAR" Olda R.