Věznění, postižení a zavraždění letci RAF v létech 1948 – 1954

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Dokumenty Svazu, Vydáno dne: 30. 11. 2008Seznam příslušníků čs. letectva, žalářovaných nebo zavražděných v období

let 1948-1954, komunistickou justicí, Stb a jednotkami pohraniční stráže


ALTMAN František 12 let těžkého žaláře, vězněn 7 l. 6 m. 12 d
AMBROŽ Ladislav  
ANTÁLEK Štefan  
BEDNAŘÍK Karel  
BEKR František nezvěstný od přechodu hranic se ženou a dětmi 48
BENEŠ Josef  
BRYKS Josef 10 l. těžkého žaláře, zemřel ve vězení
CUPÁK Vladimír TNP Mírov
ČERMÁK Jan 6 měsíce
ČERNÝ Miroslav  
ČERNÝ Otakar 3 roky těžkého žaláře
DOBROVOLNÝ Jaroslav  
DOČKAL Alois  
DOLEŽAL Jiří, AFC  
DOMINIK Vladimír 1 měsíc vyšetřovací vazba
DVORSKÝ Stanislav  
DVOŘÁK Antonín  
FAJTL František, DFC 1,5 roku TNP Mírov
FALTYS František  
FAMFULE František  
FLEKAL Josef 15 měsíců těžký žalář
FORMÁNEK Václav TNP Mírov, 1950 vystěhován na vesnici na 15 let
FRIEDL Jaroslav  
FÜRBACH Jan  
GRANT Jiří  
GRUDEN Josef  
HAERING Rudolf, DFM vyšetřovací vazba 3 měsíce, vězněn 18 měsíců
HAVLÍČEK Miloslav  
HAVLÍČEK Stanislav 195, vystěhiván na vesnici
HLAVÁČ Vlastimil zastřelen StB, 12.10.53
HLOBIL Oldřich  
HLUČKA Stanislav 1 rok těžkého žaláře
HOFRICHTER Jaroslav  
HOLODA Gejza  
HOMOLKA Václav  
HORÁK Josef degradován, ztráta vyznamenání
HRUBÝ Otakar, DFC  
HÝBLER Josef  
CHÁBERA František 5 let těžkého žaláře
CHRÁST Vlastimil odsouzen na 15 let, vězněn 11 let
IRVING Jan  
JANOUŠEK Karel 19 let Těžkého žaláře
JAROŠ Bohuslav  
JELÍNEK Josef, pilot 310 Sqdn při pokusu o útěk do Anglie za rodinou, zatčen a uvězněn. Svoji rodinu už nikdy neviděl. 
JELÍNEK Václav  
KLEISL Josef vyšetřovací vazba 1 týden
KNAIFL Karel vyšetřovací vazba 1949, vězněn 1950 – 1952
KNOTEK František vystěhován z Brna na vesnici
KOLÍNSKÝ Miroslav  
KONOPICKÝ Alois 2 roky TNP Mírov
KOPAL Gustav vystěhován, 1952 opětovně vyslýchán
KOPAL Karel  
KOPECKÝ Václav vězněn 10 měsíců, 20 dní
KOSTOHRYZ Jan DSO  
KOZÁK Mečislav  
KROPŠ Viktor persekvován 1950 – 1957, vystěhován
KŘENEK Karel  
KUČERA Jiří vyšetřovací vazba 3 měsíce
KUDRNKA Eduard, MUDr. vyhozen z bytu, vězněn 1958 – 1963
KVĚT Richard 2 roky TNP Mirov
LIŠKA Bohumil  
LIŠKUTÍN Miroslav degradace, ztráta vyznamenání
LUKÁŠ Vojtěch  
MACENAUER Antonín persekvován 5 let
MACHÁČEK Josef  
MACHÁLEK František  
MANSFELD Miloslav, DSO, DFC. AFC degradován
MAŇÁK Jiří vyšetřovací vazba
MATĚJKA Jan  
MRÁZEK Karel, DSO, DFC  
MRVÍK Antonín odsouzen na 15 let, vězněn 5 let 3 měsíce 1 den
MUCHA Jiří  
MURCEK Vilém  
MÜLLER Silvestr uranové doly, zastřelen při útěku 28/01/54
NETOPIL Bohumil  
NĚMEC Ludvík  
NOVÁČEK Cyril vězněn Jindřich, nebo Stanislav
NOVÁK Valentin  
NOVOTNÝ Emanuel TNP Mírov ?
NOVOTNÝ Josef 17 měsíců TNP Mírov
ONDRŮJ Vlastimil vězněn od 4.1.1949 do 28.3.1958 – 9,5 roku
PLAŇAVA Miroslav /POYSER/ zastřelen v Vídni 2 agenty ČSSR
PLEVKA Jaroslav  
PLZÁK Jan vyšetřovací vazba
PROCHÁZKA Zdeněk TNP Mírov
PŘIBYL Karel vzněn 1948 – 1951§ potom ještě 1 rok
PUKANČÍK Pavol  
RABA Václav degradace, ztráta vyznamenání
REJTHAR Stanislav v roce 1953 exekučně vystěhován
ROUBAL Vladislav zastřelen při útěku z prac, tábora 15.10.51
ROUŠAR Zbyněk  
Mjr. SALÁT Josef RAF 787780, degradován a vyslán do pracovního tábora Jáchymov.
SEHNAL Jiří v roce 1953 exekučně vystěhován
SCHOŘ Karel odsouzen na 16 let, vězněn 9,5 let
SKLENÁŘ Bohumil  
SKLENÁŘ Cyril údajná sebevražda
SKOPAL Jan  
SLADKOVSKÝ Josef  
SLÁNSKÝ Vladimír  
SMRČKA Václav 6 let těžký žalář, kasace, zbaven vyznamenání
SOUDEK Rudolf  
STEHLÍK Josef  
STOLAŘÍK František  
STŘÍBRNÝ Josef vyšetřovací vazba
STUDENÝ Antonín 1949 – 1951 TNP Mírov
SVÁTEK Karel  
SVÁTEK Lubomír údajná sebevražda
ŠEDA Karel 15 let vězení
ŠIKL Václav TNP Mírov
ŠIMON Eduard zastřelen StB při zatýkání na ulici
ŠIŠKA Alois zatčen, ve vazbě, vyhozen z řad čs. Letectva a s rodinou vystěhován z Prahy
ŠIŠPERA Jaroslav  
ŠLOUF Karel  
ŠPAČEK Ondřej odsouzen na 10 let těžkého žaláře
ŠPAČEK Otto  
ŠPIŘÍK Antonín  
ŠROM Leopold  
ŠTANC Alois  
ŠVERMA Arnošt vystěhován z Prahy, dcera zákaz studia
TONDER Ivo  
TRUHLÁŘ Jan  
TRUNKÁT Milan  
TRUXA Karel  
VALOUŠEK Ladislav  
VAŠEK Antonín  
VELICH Stanislav údajná sebevražda plynem v koupelně
VILD Miroslav, DFC  
VILDOMEC Karel  
VLACHÝ Jaroslav  
VOŠTA Štěpán  
WAIDLICH Viktor zastřelen StB při zatýkání
WEBER František TNP Mírov
ZÁBRŠ Arnošt degradován, ztráta vyznamenání
ZBOŘIL Felix  
ZIMA Rudolf  
ŽATECKÝ Václav