Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Svaz letců ČR je stavovským, profesním, zájmovým, dobrovolným občanským sdružením letců s působností na území České republiky a je členem European Partnership of Air Forces Associations. Jeho členy jsou čeští letci, členové Sdružení čs. zahraničních letců 1939 - 1945 a členové Svazu letců svobodného Československa v Londýně. Kolektivním členem je CZALPA. Svaz letců ČR sdružuje profesionální letce,  amatérské letce a ve svých klubech všechny příznivce letectví.

   English Area

Poslední články:                                                                                   

pplk. Stanislav Trubák odešel do leteckého nebe

Smutná zpráva. Zemřel Ing.Mirko Janeček

pplk. Emanuel Sedlák nás opustil

Imrich Gablech RAF odešel do leteckého nebe

Pilot Hlavsa nás opustil

Stíhací pilot Jiří Neliba nás opustil

Letní letecký táborČs. letci ve službách RAF Praha - Londýn


Zde můžete napsat zprávu nebo dotaz týkající se RAF

Zde můžete napsat zprávu pro sekretariát SL ČR , redakční radu a plk. J. Mihule

Svaz letců ČR                                 tel/fax: 973207047
letiště Kbely                                  tel.: 973207047
197 06    Praha 9                            e-mail: csletci@csletci.cz

Pracovní doba sekretariátu a obsazení leteckého Klubu DUO
Jednatel a Hospodář

ягоды годжи купить
покрывало на кровать
© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz